Wymóg stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych

Szybka reakcja na pożar, szybka redukcja strat, przeciwdziałanie pożarowi to terminy, które rozwinęły się dzięki nowej technologii towarzyszącej budownictwu. Systemy przeciwpożarowe coraz skuteczniej ograniczają rozprzestrzenianie się ognia. Ich obecność jest niezbędna w praktycznie każdym budynku. Zabezpieczają one przebywających w nich ludzi, a w razie sytuacji krytycznej, umożliwiają ich sprawną ewakuację. W mniemaniu materialnym, zabezpieczenia przeciwpożarowe chronią również mienie. Eksperci PPOŻ udoskonalają technologie w taki sposób, aby w dużej mierze zwiększyć jej skuteczność i możliwie maksymalnie zdusić zagrożenie pożarowe, zredukować straty, a przede wszystkim uchronić życie ludzkie.


Typy zabezpieczeń ogniochronnych

Zabezpieczenia bierne i zabezpieczenia czynne, czyli główny podział jaki stosujemy w nomenklaturze PPOŻ. Obie grupy zabezpieczeń ogniochronnych uzupełniają swoją skuteczność, ograniczając skutki i powstawanie pożaru.
Do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych zalicza się wszelkiego rodzaju zabezpieczenia drewna, stali, systemów wentylacji, elewacji betonowych itp. Mogą to być impregnaty, zaprawy ogniochronne i tym podobne rozwiązania, które przede wszystkim mają na celu opóźnienie osiągnięcia temperatury krytycznej, która prowadzi do utraty właściwości lub rozpoczęcia wydzielania łatwopalnych substancji. Zabezpieczenia ogniochronne bierne w przypadku wystąpienia pożaru nie są w stanie go powstrzymać, mogą jednak spowolnić jego rozwój, dlatego też nie powinniśmy z nich rezygnować. Warto wiedzieć też, że w wielu przypadkach to właśnie bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe sprawiły, że poniesione w wyniku pojawienia się ognia straty były znikome. Istotne są jednak czynne zabezpieczenia, które są w stanie ostrzec nas o zagrożeniu oraz samoczynnie rozpocząć gaszenie ognia, uniemożliwiając jego rozprzestrzenianie. Istotną rolę odgrywają tutaj systemy wentylacyjne, dzięki którym ewakuacja jest łatwiejsza, ale przede wszystkim zmniejsza się zagrożenie ludzkiego życia. Systemy oddymiania pozwalają na pozbycie się z pomieszczenia dymu, który utrudnia ewakuację, może zatruć osoby znajdujące się w budynku i doprowadzić je do śmierci, a także spowodować spore straty materialne. Najważniejsze są jednak te zabezpieczenia ogniochronne, które wykrywają zaistnienie pożaru. Systemy te mogą np. analizować powietrze i uruchamiać alarm, kiedy wykryją w nim dym. Systemy sygnalizacji pożarowej uruchamiają instalacje, które zaczynają oddymiać pomieszczenie oraz gasić ogień, a także zawiadamiają o zagrożeniu przebywające w pomieszczeniu osoby oraz odpowiednie służby ratunkowe. Te zabezpieczenie przeciwpożarowe są przeznaczone do różnej wielkości obiektów – są stosowane zarówno w budynkach mieszkalnych, biurach, jak i obiektach przemysłowych.


Skuteczność zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zabezpieczenia ogniochronne swoją skuteczność zawdzięczają szybkiej reakcji, ale także połączeniu systemów. Zabezpieczenia te działają trochę jak naczynia połączone – systemy detekcji dymu dzięki stałej analizie powietrza są w stanie bardzo wcześnie wykryć dym będący pierwszym sygnałem pożaru. Dźwiękowe system ostrzegawcze bardzo szybko alarmują o wystąpieniu zagrożenia, natomiast zabezpieczenia przeciwpożarowe, których rolą jest gaszenie pożaru i odprowadzanie dymu zaczynają pracować, nie pozwalając ogniowi na rozprzestrzenienie się, a ludziom ułatwiając ewakuację. Nie byłoby jednak skuteczności tych zabezpieczeń, gdyby nie ich właściwy dobór do danego budynku i jego potrzeb, a także prawidłowa instalacja i czasowa konserwacja. Dlatego też choć nie ulega wątpliwości, że zabezpieczenia przeciwpożarowe należy stosować, to warto pamiętać o tym, by ich wybór i montaż zlecić fachowcom.

To może CIę zainteresować

Wymóg stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych

Wymóg stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych

Leave review
Dlaczego wzrasta ilość inspekcji systemów przeciwpożarowych? Skąd tak duże ...
Read More
Przeglądy klap oddymiających - informacje praktyczne

Przeglądy klap oddymiających - informacje praktyczne

Leave review
Kilka praktycznych informacji na temat przeglądów klap oddymiających.
Read More