Realizacje

Sprawdź co do tej pory zrobiliśmy

Nasze realizacje

Tłumienie wybuchu + klapy odciążające przeciwwybuchowe

Tłumienie wybuchu + klapy odciążające przeciwwybuchowe

Leave review
Sprawdź
Przegląd  systemu gaszenia instalacji wytwarzającej energię  z biomasy - elektrownia Elbląg

Przegląd systemu gaszenia instalacji wytwarzającej energię z biomasy - elektrownia Elbląg

Leave review
Sprawdź
Przegląd systemu oddymiania klatek schodowych oraz drzwi pożarowych

Przegląd systemu oddymiania klatek schodowych oraz drzwi pożarowych

Leave review
Sprawdź
Przegląd instalacji tłumienia wybuchu mgłą wodną

Przegląd instalacji tłumienia wybuchu mgłą wodną

Leave review
Sprawdź
Kompleksowy przegląd klap dymowych w galerii handlowej

Kompleksowy przegląd klap dymowych w galerii handlowej

Leave review
Sprawdź
Montaż systemu tłumienia wybuchu opartego na detekcji iskier oraz tłumieniu mgłą wodną

Montaż systemu tłumienia wybuchu opartego na detekcji iskier oraz tłumieniu mgłą wodną

Leave review
Sprawdź
Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku produkcyjno-magazynowym wraz z częścią biurowo-socjalną

Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku produkcyjno-magazynowym wraz z częścią biurowo-socjalną

Leave review
Sprawdź
Montaż systemu redukującego zapylenie na żurawiu służącym do rozładunku rudy miedzi

Montaż systemu redukującego zapylenie na żurawiu służącym do rozładunku rudy miedzi

Leave review
Sprawdź
Montaż systemu redukcji pyłów wybuchowych w hali | Serafin System

Montaż systemu redukcji pyłów wybuchowych w hali zasypu pieca i składowania paliw alternatywnych

Leave review
Sprawdź
Montaż systemu gaszenia rozdrabniarki oraz produktu oparty na detekcji iskier oraz gaszeniu mgłą wodną

Montaż systemu gaszenia rozdrabniarki oraz produktu oparty na detekcji iskier oraz gaszeniu mgłą wodną

Leave review
Sprawdź