Przeglądy klap oddymiających - informacje praktyczne

Odprowadzanie dymu i ciepła (RWA) to istotna część ochrony przeciwpożarowej budynku lub obiektu. W przypadku gdy zostanie wykryty pożar, elementy systemu przeciwpożarowego muszą spełniać swoją funkcję i być w pełni sprawne aby poprawnie wykonały swoje zadanie. Ratowanie ludzkiego życia i mienia to niezwykle wrażliwy temat. Podczas alarmu PPOŻ, systemy oddymiania i alarmy przeciwpożarowe bezwzględnie muszą działać sprawnie. 


Można pomyśleć, że urządzenia nieużywane na co dzień, nie powinny ulegać usterkom lub zniszczeniu. Nic bardziej mylnego. Zuzīcie materiału, starczenie się poszczególnych elementów mogą skutkować przykrym rezultatem podczas podwyższonego ryzyka pożarowego. Niestety, jeśli o usterce dowiemy się po pożarze, najprawdopodobniej rezultat jaki pozostawi ogień będzie znacznie gorszy, niż gdyby usterek systemu przeciwpożarowego nie było. Od budynków użyteczności publicznej, prawnie wymaga się w 100% sprawnej instalacji.


Precyzyjnie spisane wymogi tworzą przepisy prawne, na których podstawie odbywają się regularne kontrole - straż pożarna, nadzór budowlany. Nieposiadanie regularnych wpisów nt. przeglądów skutkować może zamknięciem obiektu. Odpowiedzialność ciąży na zarządcy budynku. W Polsce podobnie jak w innych europejskich krajach, prawnie wymaga się przeprowadzania konserwacji systemów oddymiania.


Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.*
*Według w/w przepisów niezbędne regularne kontrole i przeglądy serwisowe klap dymowych winny być wykonywane (przynajmniej 1 raz w roku).*


Przeprowadzone kontrole i przeglądy muszą być odnotowane w książce kontrolnej, która musi być przedłożona przez użytkownika lub inwestora obiektu na żądanie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.


Najpewniejszą gwarancję fachowych i solidnych kontroli i przeglądów serwisowych daje doświadczona, uznana i profesjonalna firma.

Większość firm przeprowadza własnymi siłami wszystkie niezbędne kontrole i przeglądy konserwacyjno-serwisowe na zainstalowanych urządzeniach oddymiających. Nasza firma posiada stały dostęp do oryginalnych urządzeń i części zamiennych do klap oddymiających i urządzeń sterujących oddymianiem uznanych producentów krajowych i zagranicznych.

Po zawarciu umowy serwisowej, gwarantowana jest trwała pewność sprawnego funkcjonowania systemu urządzeń odprowadzenia dymu i ciepła a zarazem utrzymanie substancji materialnych i ochrona pracowników zatrudnionych na obiekcie.
Tylko regularne i fachowo przeprowadzone przeglądy serwisowe dają konieczna i trwałą pewność sprawnego funkcjonowania grawitacyjnych systemów oddymiających. Zapraszamy do naszej oferty serwisu i przeglądu systemów oddymiania.

To może CIę zainteresować

Wymóg stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych

Wymóg stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych

Leave review
Dlaczego wzrasta ilość inspekcji systemów przeciwpożarowych? Skąd tak duże ...
Read More
Przeglądy klap oddymiających - informacje praktyczne

Przeglądy klap oddymiających - informacje praktyczne

Leave review
Kilka praktycznych informacji na temat przeglądów klap oddymiających.
Read More