Systemy

oddymiania

Oddymimy drogi ewakuacyjne
system oddymiania

Projektowanie,

montaż i serwis

Nasze atuty

Specjalizujemy się w montażu systemów oddymiających, które pozwolą

sprawnie odprowadzić szkodliwe gazy podczas pożaru

Etapy realizacji: 

audyt systemów oddymiania
Audyt budynku
i dróg ewakuacyjnych
rodzaj systemu oddymiania
 Wybór rodzaju oddymiania
montaż systemu oddymiania
 Montaż najlepszego systemu
dokumentacja systemu oddymiania
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

Realizujemy dla naszych klientów różne typy systemów oddymiania. Systemy grawitacyjne, wykorzystujące

naturalne ruchy mas powietrza otaczającego do wytworzenia kolumny konwekcyjnej dymu, lub systemy

strumieniowe, które w trakcie ewakuacji ograniczają wystąpienie zadymienia lub zbyt wysokiej temperatury.