Zabezpieczenia

przeciwwybuchowe (ATEX)

Zapewnimy pełne bezpieczeństwo

Projektowanie

i przygotowywanie do wdrożenia:

Dlaczego my

Mamy na swoim koncie szereg realizacji opartych

na projektowaniu systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych

Etapy realizacji: 

Audyt stef zagrożonych wybuchem
 Wybór najlepszej metody zgodnej z wymogami dyrektywy ATEX
Dobieramy urządzenia
i projektujemy systemy iskrobezpieczne
Zapewniamy pełne wsparcie dokumentacyjne podczas odbiorów

Każda linia technologiczna oparta jest na indywidualnych rozwiązaniach, dlatego prace nad projektem instalacji

przeciwwybuchowej zawsze są realizowane zgodnie z unikatowymi wytycznymi. Biorąc pod uwagę indywidualny

charakter każdego Klienta dobieramy odpowiednie systemy, które są uwzględnione w projektach wykonawczych.